Preview Mode Links will not work in preview mode

Stadsutvecklarna

Apr 10, 2023

Vill du veta hur Clara Lindblom (V), bostads- och fastighetsborgarråd i Stockholm, Sven Renström, VD på Olov Lindgren, samt Daniel Broman, stadsdirektör i Lidingö stad, är som grannar? Är hemligheten bakom en levande stad helt enkelt att lära känna sin granne?

Grannskapets betydelse förändras över tid,...