Preview Mode Links will not work in preview mode

Stadsutvecklarna

Jun 6, 2022

Vad gör turisterna för stadsutvecklingen? Hur formas nya stadsdelar som Värtahamnen av deras vistelse här, och hur kan vi locka fler turister till våra svenska städer, både idag och i framtiden?

Kristina Alvendal, från Stadsutvecklarna i Värtahamnen, leder ett spännande samtal med dagens inbjudna gäster:...