Preview Mode Links will not work in preview mode

Stadsutvecklarna

Oct 27, 2020

Hur viktig är kulturen för att skapa ett attraktivt stadsrum? Hur kan olika typer av infrastruktur bidra till en mångfald av kulturyttringar? Det är några frågor som besvaras i detta avsnitt när Stadsutvecklarna gästas av Martin Wickström, konstnär och konstkonsult, Lawen Redar (S), riksdagsledamot och...


Sep 14, 2020

Hur hör trafikfrågor ihop med Stadsutveckling? Hur påverkar trafik och mobilitet människors livsmiljö i en nybyggd stadsdel? Det är några frågor som besvaras i detta avsnitt när Stadsutvecklarna gästas av Kristoffer Tamsons (M), Trafikregionråd i Stockholm, David Mothander, Public policy-ansvarig i Norden...


Jul 3, 2020

Hur hör arkitektur ihop med Stadsutveckling? Kan arkitekturen bidra till att lösa samhällsutmaningarna vi står inför? Hur kan arkitektur, form och design kan påverka människors livsmiljö och vardag i en nybyggd stadsdel? Det är några frågor som besvaras i detta avsnitt när Stadsutvecklarna gästas av...