Preview Mode Links will not work in preview mode

Stadsutvecklarna


Apr 10, 2023

Vill du veta hur Clara Lindblom (V), bostads- och fastighetsborgarråd i Stockholm, Sven Renström, VD på Olov Lindgren, samt Daniel Broman, stadsdirektör i Lidingö stad, är som grannar? Är hemligheten bakom en levande stad helt enkelt att lära känna sin granne?

Grannskapets betydelse förändras över tid, samtidigt som vikten av mötesplatser mellan människor i den levande staden består. Genom att våga tänka nytt och att tidigt planera in naturliga samlingspunkter för både boende och besökare bygger vi städer med rätt förutsättningar att växa. Det menar gästerna i det senaste avsnittet av podcasten Stadsutvecklarna.

Musik i avsnittet:

Mela – Horrible
Mela – Waltz for a Memory
https://freemusicarchive.org/music/Mela/Mela_two

Foto: Kjellström, John (1950). Stockholms stadsmuseum.