Preview Mode Links will not work in preview mode

Stadsutvecklarna

Nov 27, 2022

Digitaliseringen förändrar hur vi lever, kommunicerar, arbetar och till och med hur vi bygger städer. Vilka prioriteringar och åtgärder krävs för att kunna nyttja digitaliseringens fulla kraft och möta behovet hos den moderna storstadsbon? Hur kan vi med digital infrastruktur och tekniska lösningar bygga...