Preview Mode Links will not work in preview mode

Stadsutvecklarna

Apr 10, 2023

Vill du veta hur Clara Lindblom (V), bostads- och fastighetsborgarråd i Stockholm, Sven Renström, VD på Olov Lindgren, samt Daniel Broman, stadsdirektör i Lidingö stad, är som grannar? Är hemligheten bakom en levande stad helt enkelt att lära känna sin granne?

Grannskapets betydelse förändras över tid,...


Nov 27, 2022

Digitaliseringen förändrar hur vi lever, kommunicerar, arbetar och till och med hur vi bygger städer. Vilka prioriteringar och åtgärder krävs för att kunna nyttja digitaliseringens fulla kraft och möta behovet hos den moderna storstadsbon? Hur kan vi med digital infrastruktur och tekniska lösningar bygga...


Sep 7, 2022

Inför valet sänds ett specialavsnitt av podcasten Stadsutvecklarna där tempen tas på Stockholms ledning och opposition i en spännande och tankeväckande stadsbyggnadsdebatt – här sätts fingret på särskilt brännande stadsbyggnadsfrågor när makten i stadshuset ska vinnas.

I...


Jun 6, 2022

Vad gör turisterna för stadsutvecklingen? Hur formas nya stadsdelar som Värtahamnen av deras vistelse här, och hur kan vi locka fler turister till våra svenska städer, både idag och i framtiden?

Kristina Alvendal, från Stadsutvecklarna i Värtahamnen, leder ett spännande samtal med dagens inbjudna gäster:...


Apr 18, 2022

Hur ser vi på kontoret idag? Vad krävs för att vi ska ta oss tillbaka efter år av hemmaarbete? Vad har vi saknat, och vad vill vi ha mer av?

Kristina Alvendal, från Stadsutvecklarna i Värtahamnen, leder ett samtal med samhällsengagerade och driftiga gäster; Ulrika Lindmark, chef för värdering och strategisk...