Preview Mode Links will not work in preview mode

Stadsutvecklarna

Jun 6, 2022

Vad gör turisterna för stadsutvecklingen? Hur formas nya stadsdelar som Värtahamnen av deras vistelse här, och hur kan vi locka fler turister till våra svenska städer, både idag och i framtiden?

Kristina Alvendal, från Stadsutvecklarna i Värtahamnen, leder ett spännande samtal med dagens inbjudna gäster:...


Apr 18, 2022

Hur ser vi på kontoret idag? Vad krävs för att vi ska ta oss tillbaka efter år av hemmaarbete? Vad har vi saknat, och vad vill vi ha mer av?

Kristina Alvendal, från Stadsutvecklarna i Värtahamnen, leder ett samtal med samhällsengagerade och driftiga gäster; Ulrika Lindmark, chef för värdering och strategisk...