Preview Mode Links will not work in preview mode

Stadsutvecklarna

Dec 17, 2021

Hur ser staden ut, som unga vill bo i, vilka politiska prioriteringar behöver göras och kan en stad någonsin bli färdigbyggd? Kristina Alvendal leder ett samtal med sju representanter från de politiska ungdomsförbunden. Diskussionen kretsar kring konsten att bygga en levande stad, med särskilt fokus på ungas...