Preview Mode Links will not work in preview mode

Stadsutvecklarna

Nov 3, 2021

Det pågår en global klimatförändring, som för Sverige innebär stigande medeltemperatur, ökad nederbörd och stigande havsnivåer. Diskussionen med våra inbjudna gäster kommer att kretsa kring staden och klimatet, och hur extremväder påverkar våra svenska städer – en alltmer aktuell fråga. Medverkar i...