Preview Mode Links will not work in preview mode

Stadsutvecklarna

Dec 22, 2020

Hur hör idrotten ihop med stadsutveckling? Kan idrott, motion och fysisk aktivitet bidra till att lösa samhällsutmaningarna vi står inför? Vad blir konsekvenserna om vi inte planerar för fysisk aktivitet i våra städer? Det är några frågor som besvaras i detta avsnitt när Stadsutvecklarna gästas av Carolina...