Preview Mode Links will not work in preview mode

Stadsutvecklarna

Sep 14, 2020

Hur hör trafikfrågor ihop med stadsutveckling? Hur påverkar trafik och mobilitet människors livsmiljö i en nybyggd stadsdel? Det är några frågor som besvaras i detta avsnitt när Stadsutvecklarna gästas av Kristoffer Tamsons (M), Trafikregionråd i Stockholm, David Mothander, Public policy-ansvarig i Norden...