Preview Mode Links will not work in preview mode

Stadsutvecklarna

Jul 3, 2020

Hur hör arkitektur ihop med stadsutveckling? Kan arkitekturen bidra till att lösa samhällsutmaningarna vi står inför? Hur kan arkitektur, form och design påverka människors livsmiljö och vardag i en nybyggd stadsdel? Det är några frågor som besvaras i detta avsnitt när Stadsutvecklarna gästas av...