Preview Mode Links will not work in preview mode

Stadsutvecklarna

Dec 22, 2020

Hur hör idrotten ihop med stadsutveckling? Kan idrott, motion och fysisk aktivitet bidra till att lösa samhällsutmaningarna vi står inför? Vad blir konsekvenserna om vi inte planerar för fysisk aktivitet i våra städer? Det är några frågor som besvaras i detta avsnitt när Stadsutvecklarna gästas av Carolina...


Oct 27, 2020

Hur viktig är kulturen för att skapa ett attraktivt stadsrum? Hur kan olika typer av infrastruktur bidra till en mångfald av kulturyttringar? Det är några frågor som besvaras i detta avsnitt när Stadsutvecklarna gästas av Martin Wickström, konstnär och konstkonsult, Lawen Redar (S), riksdagsledamot och...


Sep 14, 2020

Hur hör trafikfrågor ihop med stadsutveckling? Hur påverkar trafik och mobilitet människors livsmiljö i en nybyggd stadsdel? Det är några frågor som besvaras i detta avsnitt när Stadsutvecklarna gästas av Kristoffer Tamsons (M), Trafikregionråd i Stockholm, David Mothander, Public policy-ansvarig i Norden...


Jul 3, 2020

Hur hör arkitektur ihop med stadsutveckling? Kan arkitekturen bidra till att lösa samhällsutmaningarna vi står inför? Hur kan arkitektur, form och design påverka människors livsmiljö och vardag i en nybyggd stadsdel? Det är några frågor som besvaras i detta avsnitt när Stadsutvecklarna gästas av...