Preview Mode Links will not work in preview mode

Stadsutvecklarna


Jun 6, 2022

Vad gör turisterna för stadsutvecklingen? Hur formas nya stadsdelar som Värtahamnen av deras vistelse här, och hur kan vi locka fler turister till våra svenska städer, både idag och i framtiden?

Kristina Alvendal, från Stadsutvecklarna i Värtahamnen, leder ett spännande samtal med dagens inbjudna gäster: Thomas Andersson, VD för Stockholms Hamnar, Christer Fogelmarck, VD för Parks and Resorts, Mats Hedenström, vice ordförande i Svensk Turism och näringspolitisk chef för Svensk Handel och Malin Zillinger, kulturgeograf och turismforskare, anställd vid Lunds universitet och på ETOUR vid Mittuniversitet.

Musik i avsnittet:
Mela – Horrible
Mela – Waltz for a Memory
https://freemusicarchive.org/music/Mela/Mela_two

Foto: Haarstad, Ragnhild (1965). Stockholms stadsmuseum.