Preview Mode Links will not work in preview mode

Stadsutvecklarna


Jun 22, 2021

Hur viktiga är barnen för en levande stad? Hur ska en stad för alla generationer se ut? Det är några frågor som besvaras i detta avsnitt när Stadsutvecklarna gästas av podcastens yngsta gäst hittills Ingrid Forssell, 9 år, skolelev på Fredrikshovs slotts skola på Östermalm i Stockholm, Torleif Falk, stadsarkitekt i Stockholms stad, Kajsa Medin Hansen, VD för barnkulturhuset Junibacken i Stockholm och Peter Skogh, museidirektör för Tekniska museet i Stockholm.

Musik i avsnittet:
Mela – Horrible
Mela – Waltz for a Memory
https://freemusicarchive.org/music/Mela/Mela_two